Training

Teams

Ben je op zoek naar deskundigheidsbevordering binnen je professie als leerkracht/docent, pedagogisch medewerker, begeleider of coach? Kijk dan eens bij ons aanbod in trainingen.
De trainingen sluiten aan op de ontwikkelingsbehoeften en hulpvragen die wij dagelijks in de praktijk tegenkomen. Theorie en praktijk gaan daarom binnen de trainingen hand en hand. Wij bieden praktische tools waar u direct mee aan de slag kunt gaan.

Voor aanvragen vanuit organisaties is het mogelijk om maatwerk te leveren. Staat de gewenste training er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken. Wij denken graag met u mee als het gaat om deskundigheidsbevordering van u en uw medewerkers.

Voor de trainingen die Incompany gegeven worden kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Helpen leren met breinkennis

Wanneer je weet hoe het brein werkt, kan je leerstrategieën daarop aanpassen of de vormgeving van onderwijs en begeleiding daarop baseren. Onderzoek wijst uit dat docenten/leerkrachten en studenten/leerlingen een hogere leermotivatie en ontwikkelbaarheid hebben als zij iets meer weten over de plasticiteit van het brein en hoe leren in het brein werkt.

Tijdens deze workshop leer je wat er in het brein gebeurt tijdens het leerproces, leer je breinprincipes bewust in te zetten tijdens je lessen en/of begeleiding en leer je hoe je leerlingen motiveert tot leren.

Deze workshop heeft diverse werkvormen. Je gaat actief aan de slag met de andere deelnemers om de stof eigen te maken.

De trainer:

Jolanda Riedijk: Pedagoog/Coach/Trainer

De inhoud van de training:

 1. Metacognitie
 2. De 6 breinprincipes
 3. Hoe motiveer je leerlingen tot leren?

Wanneer je de training hebt afgerond ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

De training voor individuele deelname wordt gehouden op woensdagmiddag van 13:30 - 17:00 uur

De investering:

€ 85,00 p.p. inclusief drinken, versnapering, en certificaat.

Datum:

Nog niet bekend.

Locatie:

Omgeving Barendrecht

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Autisme

Deskundigheidsbevordering m.b.t. theoretische kennis van autisme, vroegtijdig signaleren en het in kunnen zetten van praktische tools in de praktijk.

De inhoud van de training:

 1. Wat is autisme?
 2. Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van ASS?
 3. Sociale communicatie
 4. Sociale verbeeldingskracht
 5. Theory of Mind
 6. Centrale Coherentie
 7. Sensorische problemen
 8. Emotionele overbelasting
 9. Bewegingsproblemen bij autisme
 10. Advies voor prikkelarme aanpak
 11. Autisme uitleggen aan de persoon met autisme
 12. Het vroegtijdig herkennen van autisme
 13. Auti-communicatie gebruiken
 14. Hoe kunnen we kinderen/jongeren nog meer ondersteunen?

Deze training wordt Incompany gegeven.

 

De investering:

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bewust bekwaam in het onderwijs

Het doel van de training:

We laten je kennismaken met je persoonlijk leiderschap. Je verkent je kwaliteiten en je eigen mindset en leert hoe je deze maximaal in kan gaan zetten. Tevens is het een deskundigheidsbevordering m.b.t. theoretische kennis van diverse gedrag- en leerstoornissen en het in kunnen zetten van praktische tools.

De training bevat diverse werkvormen, interactiemomenten en oefenmomenten waarin de deelnemers actief aan de slag gaan met de diverse materialen en methodieken.

Na de training ben je in staat om je beter af te stemmen op de hulpvragen van het kind en de klas en kan je hen oplossingsgericht coachen.

 

De trainers:

Jolanda Riedijk: pedagoog/coach/trainer

 

De onderwerpen die in een training aan bod kunnen komen:

 1. Goed leraarschap
 2. De pedagogisch sensitieve leerkracht
 3. Focus on feedback
 4. Theorie m.b.t. autisme, ADHD, ADD, ODD, selectief mutisme met daarnaast de transfer naar praktisch handelen in de groep/klas.
 5. Helpen leren met breinkennis: metacognitie
 6. Hoe motiveer je leerlingen tot leren?
 7. De ASOOO benadering 
 8. Persoonlijk leiderschap
 9. Fixed en Growth mindset bij kinderen

Deze training wordt Incompany gegeven.

 

De investering per team:

€ 100,00 per deelnemer

 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Rouw- en verliesverwerking kind

Met het oog op deskundigheidsbevordering van medewerkers binnen het onderwijs, jeugdzorg, kinderdagverblijven en BSO's wil Bureau Sensitief Coachen graag de training 'Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren' onder uw aandacht brengen.

Als pedagoog heb ik mijzelf onder andere gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren. Ik heb in de praktijk gezien dat omgaan met verlies en rouw het leven van iemand kleurt en soms het volwassen leven nog steeds beïnvloed, omdat er in zijn/haar jeugd geen oog of ruimte voor is geweest. Wanneer er geen ruimte is om de gevoelens in een rouwproces te uiten, dan loopt men vast in het rouwproces. Er kunnen dan psychische en lichamelijke klachten ontstaan.
Er zijn verschillende soorten van verlies; wanneer het huisdier van een kind overlijdt, als een kind verhuist en daardoor zijn vriendjes/vriendinnetjes niet meer ziet, als ouders scheiden en uiteraard wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden.
Hoe een kind om gaat met verlies en rouw is afhankelijk van zijn leeftijd en zijn omgeving. Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Kinderen rouwen vaak minder zichtbaar. Zij gaan sneller over tot de orde van de dag, omdat zij gewoonweg minder draagkracht hebben voor zulke hevige emoties. Daarom is het van belang dat kinderen een liefdevolle en goede begeleiding krijgen bij het verwerken van verlies en rouw.

Wanneer er sprake is van verlies en rouw door verlies van een dierbaar persoon in het gezin, dan staan de ouders voor een dubbele taak. Zij doorlopen hun eigen rouwproces en moeten proberen daarnaast ook hun kinderen te ondersteunen in hún rouwproces. Dit kan een onmogelijke taak lijken. Dan kan het fijn zijn als een professional waar het kind veel contact mee heeft kind en ouders kan ondersteunen.

De vorm van de begeleiding is afhankelijk van het kind. Er wordt gekeken naar de individuele behoeften van het kind. Vormen van begeleiding kunnen zijn; samen verven, tekenen, kleien, het maken van een zorgenboom, werken met 'zorgenpoppetjes', het maken van een herinneringsboek, wandelen etc. De ervaring leert dat kinderen makkelijker tot een gesprek komen wanneer je samen een activiteit uitvoert.

Doel van de training:

Aan het einde van de training heb je als professional inzicht in rouwprocessen en basiskennis van de mogelijke impact van rouw in het leven van een kind/jongere. Je maakt kennis met een aantal praktische werkvormen die je kunt gaan inzetten bij jullie doelgroep.

Inhoud van de training:

 • Verlies en rouw
 • Rouw in verschillende leeftijdsfasen
 • Rouwtaken: rouwen in stapjes
 • Betrokkenheid bij de uitvaart
 • Troosten
 • Gezinsmoord
 • Scheiding
 • Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
 • Werkvormen bij de rouwtaken

 

Deze training wordt Incompany gegeven.

 

Kosten voor de training:

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Rouw- en verliesverwerking LVB

Deze training wordt gegeven aan professionals die meer kennis op willen doen op het gebied van rouw- en verliesverwerking bij jongeren met een verstandelijke beperking.

Het doel van deze training:

Aan het einde van deze training heb je als begeleider inzicht in rouwprocessen en heb je basiskennis van de mogelijke impact van rouw in een mensenleven. Je maakt daarnaast ook kennis met een aantal praktische werkvormen die je kunt gaan inzetten bij cliënten.

Inhoud van de training:

 1. Verlies en rouw
 2. Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking
 3. Rouwen in relatie tot de ontwikkelingsleeftijd
 4. Voorbereiden en betrekken bij een afscheid
 5. Rouwtaken: rouwen in stapjes
 6. Aandachtspunten voor de begeleider
 7. Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het ASS
 8. Werkvormen bij de rouwtaken

De trainingen worden Incompany gegeven.

De investering:

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk Leiderschap:

Alles begint met een actieve houding. Je kunt pas iets veranderen in je leven of in de wereld als je eerst zegt: dit is mijn verantwoordelijkheid , ik kan en ik wil er iets mee doen.

Effectieve mensen weten waar ze heen willen. Ze zijn in staat hun dagelijkse acties in de bredere context van hun grotere doelen te plaatsen. Dit zorgt voor focus , waardoor ze effectiever kunnen zijn .

Ook zorgt het voor motivatie , doordat ze steeds zicht hebben op waarom ze doen wat ze doen. Deze focus van waar we heen willen, krijgen we door persoonlijk leiderschap.

"DE OPLOSSING ZIT IN DATGENE WAT JE HEBT"

Meer informatie m.b.t. deze training? info@sensitief-coachen.nl