De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Het tijdstip waarop deze overgang plaatsvindt (zo rond de 12 jaar) valt samen met biologische en neurologische veranderingen. Elk kind reageert op zijn eigen manier op deze veranderingen. De brugklasleerling krijgt te maken met een schoolgebouw wat aanzienlijk groter is dan de basisschool, de leerling krijgt een rooster met afkortingen voor de vakken, de docenten en de lokalen. Hij moet elke dag bedenken welke boeken hij moet meenemen, hij moet het huiswerk op de juiste plek in zijn agenda noteren en na schooltijd moet er huiswerk gemaakt en geleerd worden. In elk geval kosten alle veranderingen energie.

Voor jongeren die moeite hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs, het plannen en het organiseren van huiswerk lastig vinden of faalangstig zijn, bieden wij ondersteuning. We spelen in op de ontwikkelingsbehoeften en eigen leerstrategie van de jongeren, zodat zij uitdagingen het hoofd kunnen bieden. We kijken wat zij nodig hebben om volledig in hun kracht te komen om uiteindelijk weer zelfstandig hun weg te vervolgen.

Neem gerust contact met ons op.