De ontwikkeling van gedrag moeten we begrijpen vanuit de context waarin het kind zich bevindt. Onder een context verstaan we het gezin, maar ook de school en de cultuur. Gedrag kan in de loop van de ontwikkeling verschillende vormen aannemen en andere betekenissen krijgen. Gedragsmogelijkheden bij kinderen nemen met de leeftijd toe en zullen er anders uit gaan zien. Angst bij een kind van twee jaar uit zich anders dan bij een kind van twaalf jaar.

Ook zijn er vele invloeden op gedrag. Het kind maakt ook deel uit van meerdere microsystemen en in al die microsystemen wordt zijn ontwikkeling beïnvloed en beïnvloedt het kind op zijn beurt het betreffende microsysteem. Microsystemen zijn o.a. het gezin, familie, kinderdagverblijf, school, de sport- of hobbyclub en de groep vriendjes en vriendinnetjes. De relatie tussen de verschillende microsystemen is het mesosysteem. Deze systemen kunnen elkaar ook (wederzijds) beïnvloeden. Die beïnvloeding kan gaan via het kind. De echtscheiding van de ouders bijvoorbeeld beïnvloedt mede hoe het kind zich op school gedraagt, bijvoorbeeld stil en teruggetrokken. Door dit gedrag lokt hij bepaalde reacties uit bij andere personen uit het systeem school. Zijn medeleerlingen kunnen hem gaan plagen of vermijden, waardoor het kind zich misschien nog meer terugtrekt. Ontwikkeling van het kind kan alleen maar begrepen worden vanuit circulaire oorzaak – en gevolgredenen.

Soms gaat opvoeden niet vanzelf. Opvoeden in een snel veranderende maatschappij is niet altijd gemakkelijk. Het doet een beroep op de vaardigheden van de ouder.Wij proberen u als ouder of professional inzicht te geven in het gedrag van het kind en in uw eigen gedrag. Soms ontstaan opvoedingsproblemen of gedragsproblemen door iets wat onbewust in stand wordt gehouden. Er is vaak een heldere verklaring te vinden voor het gedrag of de ontstane situatie en in de meeste gevallen is de oplossing binnen handbereik. Wij kunnen u voorzien van informatie en geven uitleg over de ontwikkeling van het kind. Deze informatie kan worden omgezet in praktisch handvatten voor de praktijk (de thuissituatie of onderwijscontext). Want wanneer u als ouder of als professional meer kennis krijgt over de ontwikkeling van het kind en het gedrag begrijpt, kunt u als ouder of professional sensitiever worden voor de signalen die uw kind geeft en uw handelen daarop afstemmen.

Onze professionals hebben ervaring in de ondersteuning binnen de opvoedsituatie, kunnen praktische handvatten geven aan de hand van de gesprekken die gevoerd worden en de observaties die plaatsvinden.

Wilt u meer weten of zou u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze professionals willen plannen? Neem dan gerust contact met ons op.