Training

Kinderen tot 12 jaar

Ik Leer Leren

Sensitief Coachen Training Kids

Heeft uw zoon of dochter moeite met het plannen en organiseren van het huiswerk of gaat het leren voor toetsen moeizaam? Is uw zoon of dochter aan het onderpresteren op het V.O., terwijl het op de basisschool zo makkelijk verliep?

Bij Sensitief Coachen kunnen leerlingen vanaf groep 7 van de basisschool tot aan leerlingen van het Voortgezet Onderwijs de training ‘Ik leer leren’ en ‘Remind leren leren‘ volgen. Tijdens deze training gaan de kinderen/jongeren onder professionele begeleiding op zoek naar hun beste manier van leren. De kinderen/jongeren ontdekken wat voor hen goed werkt. De training is ook een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Elke groep geeft ruimte aan max. 6 leerlingen per training en bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. De training wordt gegeven in onze praktijkruimte in Barendrecht.

Het is ook mogelijk om de training in een individueel traject te doorlopen. De bijeenkomst duurt dan 1 uur.

 

Doelen van de training:

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Omgaan met concentratieproblemen
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met motivatie
 • Aanleren van helpende leer strategieën
 • Leren plannen en organiseren van huiswerk
 • Inzicht in eigen leermogelijkheden
 • Leren van elkaar

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden of wilt u meer informatie over de inhoud van deze training en de kosten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Klik hier voor een aanmelding.

Wij nemen na ontvangst van de aanmelding of uw vragen contact met u op.

Training MindfulKids

Logo Mindfulkids

Kinderen leren in de MindfulKids training hoe hun meest waardevolle instrument werkt, namelijk hun aandacht. Tijdens een zesweekse training in de klas ontdekken de kinderen door middel van oefeningen hoe ze hun aandacht bewuster kunnen gebruiken.

De training leert kinderen omgaan met de vele prikkels die op hen afkomen; prikkels uit hun omgeving en prikkels uit hun eigen lichaam en geest. Het werkzame ingrediënt bij de training is mindfulness. De aandachtsoefeningen worden veelal in stilte gedaan. De kinderen zijn tijdens deze stille momenten opmerkzaam voor de geluiden om hen heen, ze letten op wat ze voelen in hun lichaam en kunnen een emotie bij zichzelf te herkennen.

MindfulKids draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren over compassie; voor zichzelf en voor anderen. De kinderen leren vaardigheden waar ze de rest van hun leven veel aan hebben. Ze ontwikkelen juist dat stukje zorg en aandacht voor zichzelf waardoor ze beter in staat zijn de grens aan te voelen tussen druk zijn en je druk maken.

Resultaten van de MindfulKids training

De effecten van de MindfulKids training zijn door de Universiteit van Amsterdam onderzocht in een pilot-onderzoek op drie Amsterdamse basisscholen. In het publieksverslag staat dat de MindfulKids training positieve effecten had op weerbaarheid tegen stress en op het functioneren van leerlingen in groep 5, 6 en 7. Kinderen piekerden minder na de training. Ze waren zich bewuster van hun emoties, ervoeren meer geluksgevoelens en vonden het leven begrijpelijker , beter hanteerbaar en meer betekenisvol.

Het volledige publieksverslag kunt u hier downloaden

Praktische informatie

De MindfulKids training is geschikt voor groep 5 tot en met groep 8 en is zo ontworpen dat de training met minimale belasting van de leerkracht in een bestaand schoolprogramma kan worden geïntegreerd. Het programma duurt 6 weken; de kinderen krijgen 2x per week twee lessen van een half uur. Er is geen huiswerk. De leerkracht oefent iedere dag 5 minuten met de hele klas. De training wordt gegeven door mevr. J. Riedijk (gecertificeerd MindfulKids trainer).

De investering

Bent u benieuwd naar de kosten van deze training voor uw school? Bel of mail ons gerust voor meer informatie. U kunt ook een bericht achterlaten via ons contactformulier.

Rouw- en verliesverwerking

Rouw- en verliesverwerking

Ik heb in de praktijk gezien dat omgaan met verlies en rouw het leven van iemand kleurt en soms het volwassen leven nog steeds beïnvloed, omdat er in zijn/haar jeugd geen oog of ruimte voor is geweest. Wanneer er geen ruimte is om de gevoelens in een rouwproces te uiten, dan loopt men vast in het rouwproces. Er kunnen dan psychische en lichamelijke klachten ontstaan.

Er zijn verschillende soorten van verlies:

 • wanneer het huisdier van een kind overlijdt
 • als een kind verhuist en daardoor zijn vriendjes/vriendinnetjes niet meer ziet
 • als ouders scheiden
 • en uiteraard wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden

Hoe een kind om gaat met verlies en rouw is afhankelijk van zijn leeftijd en zijn omgeving. Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Kinderen rouwen vaak minder zichtbaar. Zij gaan sneller over tot de orde van de dag, omdat zij gewoonweg minder draagkracht hebben voor zulke hevige emoties. Daarom is het van belang dat kinderen een liefdevolle en goede begeleiding krijgen bij het verwerken van verlies en rouw.

Wanneer er sprake is van verlies en rouw door verlies van een dierbaar persoon in het gezin, dan staan de ouders voor een dubbele taak. Zij doorlopen hun eigen rouwproces en moeten proberen daarnaast ook hun kinderen te ondersteunen in hun rouwproces. Dit kan een onmogelijke taak lijken. Dan kan het fijn zijn als een professional waar het kind veel contact mee heeft kind en ouders kan ondersteunen.

De vorm van de begeleiding is afhankelijk van het kind. Er wordt gekeken naar de individuele behoeften van het kind. Vormen van begeleiding kunnen zijn; samen verven, tekenen, kleien, het maken van een zorgenboom, werken met “zorgenpoppetjes”, het maken van een herinneringsboek, wandelen etc. De ervaring leert dat kinderen makkelijker tot een gesprek komen wanneer je samen een activiteit uitvoert.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Psycho Educatie

Psycho Educatie

Psycho-educatie is een vorm van behandeling waarbij men kennis opdoet over een bepaalde diagnose. Zo leer je je bijvoorbeeld wat autisme of AD(H)D inhoudt en hoe dit zich kan uiten in dagelijkse situaties. Het doel van psycho-educatie is dat mensen met autisme of AD(H)D zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen en dat zij meer zicht krijgen op hun beperkingen en hun kwaliteiten.

Daarnaast kijken we samen welke vaardigheden je nodig hebt om op school, thuis en in je vrije tijd fijn te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld door het trainen van helpende gedachten, hulp leren vragen, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg, omgaan met emoties, herkennen van emoties bij anderen, het trainen van sociale vaardigheden en het leren begrijpen van sociale situaties.

Neem voor meer informatie contact met ons op.