Training

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Leren Leren

Heeft uw zoon of dochter moeite met het plannen en organiseren van het huiswerk of gaat het leren voor toetsen moeizaam? Is uw zoon of dochter aan het onderpresteren op het V.O., terwijl het op de basisschool zo makkelijk verliep?

Bij Sensitief Coachen kunnen jongeren van het VMBO tot Havo/VWO de training “Remind leren leren” volgen. Tijdens deze training gaan de jongeren onder professionele begeleiding op zoek naar hun beste manier van leren. De jongeren ontdekken wat voor hen goed werkt. De training is in groep 8 van de basisschool ook een goede voorbereiding op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Elke groep geeft ruimte aan max. 6 leerlingen per training en bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. De training wordt gegeven in onze praktijkruimte in Barendrecht.

Het is ook mogelijk om de training in een individueel traject te doorlopen. De bijeenkomst duurt dan 1 uur.

 

Doelen van de training:

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Omgaan met concentratieproblemen
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met motivatie
 • Aanleren van helpende leer strategieën
 • Leren plannen en organiseren van huiswerk
 • Inzicht in eigen leermogelijkheden
 • Leren van elkaar

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden of wilt u meer informatie over de inhoud van deze training en de kosten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij nemen na ontvangst van de aanmelding of uw vragen contact met u op.

Rouw- en verliesverwerking

Rouw- en verliesverwerking

Ik heb in de praktijk gezien dat omgaan met verlies en rouw het leven van iemand kleurt en soms het volwassen leven nog steeds beïnvloed, omdat er in zijn/haar jeugd geen oog of ruimte voor is geweest. Wanneer er geen ruimte is om de gevoelens in een rouwproces te uiten, dan loopt men vast in het rouwproces. Er kunnen dan psychische en lichamelijke klachten ontstaan.

 

 Er zijn verschillende soorten van verlies:

 • wanneer het huisdier van een kind overlijdt
 • als een jongere verhuist en daardoor zijn vrienden niet meer ziet
 • als ouders scheiden
 • en uiteraard wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden

Hoe een jongere omgaat met verlies en rouw is afhankelijk van zijn leeftijd en zijn omgeving. Kinderen en jongeren rouwen anders dan volwassenen. Zij rouwen vaak minder zichtbaar. Zij gaan sneller over tot de orde van de dag, omdat zij gewoonweg minder draagkracht hebben voor zulke hevige emoties. Daarom is het van belang dat kinderen en jongeren een liefdevolle en goede begeleiding krijgen bij het verwerken van verlies en rouw.

Wanneer er sprake is van verlies en rouw door verlies van een dierbaar persoon in het gezin, dan staan de ouders voor een dubbele taak. Zij doorlopen hun eigen rouwproces en moeten proberen daarnaast ook hun kinderen te ondersteunen in hún rouwproces. Dit kan een onmogelijke taak lijken. Dan kan het fijn zijn als een professional waar de jongere contact mee heeft, de jongere en ouders beiden kan ondersteunen.

De vorm van de begeleiding is afhankelijk van de jongere. Er wordt gekeken naar de individuele behoeften van de jongere. Vormen van begeleiding kunnen zijn; verven, tekenen, kleien, het maken van een zorgenboom, het maken van een ‘gevoelsmasker’, het maken van een herinneringsboek, wandelen etc. De ervaring leert dat jongeren makkelijker tot een gesprek komen wanneer je samen een activiteit uitvoert.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Psycho Educatie

Psycho Educatie

Psycho-educatie is een vorm van behandeling waarbij men kennis opdoet over een bepaalde diagnose. Zo leer je je bijvoorbeeld wat autisme of AD(H)D inhoudt en hoe dit zich kan uiten in dagelijkse situaties. Het doel van psycho-educatie is dat mensen met autisme of AD(H)D zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen en dat zij meer zicht krijgen op hun beperkingen en hun kwaliteiten.

Daarnaast kijken we samen welke vaardigheden je nodig hebt om op school, thuis en in je vrije tijd fijn te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld door het trainen van helpende gedachten, hulp leren vragen, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg, omgaan met emoties, herkennen van emoties bij anderen, het trainen van sociale vaardigheden en het leren begrijpen van sociale situaties.

Neem voor meer informatie contact met ons op.