Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen!

Een leerling die thuis komt te zitten, voelt zich vaak afgewezen en verre van geslaagd. Dit doet iets met het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een leerling.
De weg terug is vaak lastig, omdat het kind het vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving is verloren.
Ook leg het beslag op het leven van de ouders/verzorgers. Zij vangen hun kind in deze periode vaak op, waardoor er ook druk ontstaat in hun dagelijks bestaan. Denk aan de werkrelatie met een werkgever.
Voor scholen is de stap soms ook groot om de leerling te plaatsen. Bij hen rijst de vraag of zij kunnen bieden wat de leerling nodig heeft.

De missie van Sensitief Coachen

Sinds 2012 word ik als pedagoog binnen het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO met name ingezet om te voorkomen dat een leerling uitvalt en een thuiszitter wordt. En werkend vanuit de dynamische driehoek heeft dit voor enorm veel kinderen positief gewerkt. Zij kunnen na het traject vaardiger en met meer zelfredzaamheid hun pad vervolgen. Maar steeds vaker word ook mijn hulp gevraagd voor de coaching van kinderen en jongeren die op school zijn uitgevallen en thuis zitten. En gelukkig zijn er dan zelfs mogelijkheden om de weg naar school weer terug te vinden.

En daar ligt een nieuwe missie: Het aantal thuiszitters reduceren en teruggeleiden naar een passende onderwijsplek.
In een veilige (leer)omgeving coachen we de leerlingen en studenten op het gebied van hun didactische en cognitieve leervermogen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. We werken met hen aan nieuwe vaardigheden en zetten de kinderen en jongeren weer in hun kracht.

Vanuit de dynamische driehoek coachen we de leerling/student, ouders en school om een succesvolle terugkeer binnen het onderwijs te realiseren. We kijken niet alleen naar de behoeften van de individuele de leerling/student. We kijken ook naar de behoeften van ouders/verzorgers. Wij bieden indien nodig psycho-educatie m.b.t. de diagnose van hun kind, reiken handelingsadviezen/opvoedingsadviezen aan en wanneer ouders meer nodig blijken te hebben, kunnen wij doorverwijzen naar andere specialisten.

Doel
Leerlingen/studenten terug naar school geleiden door middel van de volgende subdoelen:
• In kaart brengen waarom de leerling/student vastliep en uitviel
• Toekomstgericht perspectief aanbieden door samen doelen te stellen
• Begeleidingsplan opzetten
• Leerlingen/studenten in hun kracht zetten: ken je kwaliteiten en talenten
• Coachen van ouders en school (leerkracht en ib’er)
• Vaardigheden aanleren en/of versterken op didactisch en sociaal emotioneel gebied
• Een platform voor ouders van thuiszitters creëren: voorlichting en workshops

Begeleiding is maatwerk! Passend bij het individu, het systeem en de context.

Meer informatie over een op maat gemaakt begeleidingstraject?