Wees de verandering die je in de wereld wil zien!
Mahatma Gandhi
Maak kennis met het team van Sensitief Coachen
Wie zijn wij?

Sensitief Coachen is ontwikkeld in de context van het beeld en de visie op een sterk veranderende maatschappij waarin vernieuwing, samenwerking, betrokkenheid, het geven van vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid centraal staan.

Wij dagen onze doelgroep uit in een positieve persoonlijke ontwikkeling. We maken hen bewust van de kwaliteiten die zij hebben, zodat zij deze in kunnen gaan zetten. De aandacht gaat ook uit naar andere vaardigheden die nog (meer) getraind kunnen worden, zodat het individu zich ontwikkelt en kan groeien.  We denken in mogelijkheden en werken onder andere aan softskills en metacognitie en stimuleren het probleemoplossend vermogen.

 

Als sensitieve professionals accepteren wij de ander in heel zijn wezen. We creëren met elkaar een band, contact in wederkerigheid met de ander. Want dat is de essentie van het leerproces.

Wij werken vanuit de dynamische driehoek. Leerkrachten en ouders krijgen een actieve rol in de trajecten. Zij zijn degene die de meeste tijd met de kinderen doorbrengen. Door een goede samenwerking aan te gaan met de leerling, ouders en school is de kans op een succesvolle ontwikkeling aanzienlijk groter. De ervaringen van onze klanten kunt u lezen bij testimonials.


meer…
Highlights

For You Magazine (publicatie maart 2017):

 

For You Magazine publicatie Sensitief Coachen

 

Onderstaand de link naar de tv uitzending m.b.t. Passend Onderwijs en Sensitief Coachen in het rtl4 programma LifeStyle Xperience+:

 

Meer weten over Passend Onderwijs?

 

Lees meer over dit onderwerp op onze speciale pagina:

 

Passend Onderwijs.


meer…
Het Team

Wij zijn een team met sensitieve en praktijkgerichte specialisten. We dagen kinderen, jongeren/jong volwassenen en professionals uit in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij werken door het hele land.

 

Onze expertise op het gebied van gedrag en onderwijs kunnen wij omzetten in praktische tools voor onze doelgroepen in de dagelijkse praktijk. Wij hebben het vermogen aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van onze doelgroepen en handelen vanuit harmonie en liefde. Succes in leerprocessen is niet zozeer een kwestie van techniek, maar het gevolg van liefde.

 
Gecertificeerd Kindbehartiger
 
Als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. Meer info kunt hier u nalezen.


meer…


Share This