Wie zijn wij?


Sensitief Coachen is ontwikkeld in de context van het beeld en de visie op een sterk veranderende maatschappij waarin vernieuwing, samenwerking, betrokkenheid, het geven van vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid centraal staan.

Wij dagen onze doelgroep uit in een positieve persoonlijke ontwikkeling. We maken hen bewust van de kwaliteiten die zij hebben, zodat zij deze in kunnen gaan zetten. De aandacht gaat ook uit naar andere vaardigheden die nog (meer) getraind kunnen worden, zodat het individu zich ontwikkelt en kan groeien.  We denken in mogelijkheden en werken onder andere aan softskills en metacognitie en stimuleren het probleemoplossend vermogen.

 

Als sensitieve professionals accepteren wij de ander in heel zijn wezen. We creëren met elkaar een band, contact in wederkerigheid met de ander. Want dat is de essentie van het leerproces.

Wij werken vanuit de dynamische driehoek. Leerkrachten en ouders krijgen een actieve rol in de trajecten. Zij zijn degene die de meeste tijd met de kinderen doorbrengen. Door een goede samenwerking aan te gaan met de leerling, ouders en school is de kans op een succesvolle ontwikkeling aanzienlijk groter. De ervaringen van onze klanten kunt u lezen bij testimonials.

 

J. Riedijk

J. Riedijk

Pedagoog & Coach

S. Lourens

S. Lourens

Trainer & Coach

E. Roderkerken

E.Roderkerken

Mindsetter, Coach & (NLP-)Trainer

 M. van Tol

M. van Tol

Ambulant begeleider

S. Blok

S. Blok

Kinder- en Jeugdcoach

V. van der Voort

V. van de Voort

Trainer & Coach

 

Het Team

 

Wij zijn een team met sensitieve en praktijkgerichte specialisten. We dagen kinderen, jongeren/jong volwassenen en professionals uit in hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze expertise op het gebied van gedrag en onderwijs kunnen wij omzetten in praktische tools voor onze doelgroepen in de dagelijkse praktijk. Wij hebben het vermogen aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van onze doelgroepen en handelen vanuit harmonie en liefde. Succes in leerprocessen is niet zozeer een kwestie van techniek, maar het gevolg van liefde.Share This