Basisonderwijs


De kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, zijn rond 2032 klaar om aan het werk te gaan en te participeren in de maatschappij. Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving? Welke competenties zijn nu echt belangrijk?  De vaardigheden die voor een beroep en allerlei andere activiteiten belangrijk zijn softskills: persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden.

Vind je ook dat het ontwikkelen van doorzettingsvermogen voor sommige kinderen belangrijker zijn dan het behalen van een A-score bij de Cito-toets? Neem je leerlingen dan mee in de ontwikkeling van softskills. Train de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, analytisch denken en probleemoplossend vermogen, vriendelijkheid en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen.

Wanneer wij een kind, een groep of klas binnen het basisonderwijs coachen werken we onder andere aan softskills. Het geeft het kind meer zelfvertrouwen, het kind kan samenwerken, het kind voelt zich verbonden met zichzelf en de wereld om zich heen en voor de groep levert het een positieve bijdrage aan een gezond pedagogisch leerklimaat. We ondersteunen de leerkracht en de leerlingen door een transfer te maken naar de klas.

Dynamische Driehoek Wij werken vanuit de dynamische driehoek.

Deeerkrachten en ouders krijgen een actieve rol in de trajecten. Zij zijn degene die de meeste tijd met de kinderen doorbrengen. Door een goede samenwerking aan te gaan met de leerling, ouders en school is de kans op een succesvolle ontwikkeling aanzienlijk groter. De ervaringen van onze klanten kunt u lezen bij testimonials.Share This