Kindbehartiger


Gecertificeerd Kindbehartiger
Kindbehartiger
 
 
 
Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?
 
De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.
 
De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

  • Een luisterend oor voor ieder kind;
  • Uitleg aan kinderen over de situatie en een vertaalslag van hun stem;
  • Inzicht in de (gezins)positie, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
  • Inzicht en tools over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
  • Tools over praktische zaken en de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
  • Verslaglegging en advisering;
  • Deskundigheid en transparantie.

 
Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin en biedt een voorbeeld van wat de Kindbehartiger kan doen. Wij zijn er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.
 

 
Contact
Sta je als ouder(s) op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om advies in te winnen bij een Kindbehartiger. Binnen enkele sessies kunnen al belangrijke inzichten worden geboden.
 
Neem langs deze weg contact op voor een vrijblijvende kennismaking.
 
Aanvullende informatie

De Kindbehartiger is opgenomen in Wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut en staat vermeld op de website kinderrechten.nl onder het kopje ‘scheiding’.

Lees hier meer over het ontstaan van de Kindbehartiger en de grondslag van waaruit de rol is opgetuigd: De kindbehartiger en Korczak Dit stuk is opgenomen in het jaarboek van de Korczak Stichting, als grondlegger van Kinderrechten.Share This