Het Team


Wij zijn een team met sensitieve en praktijkgerichte specialisten. We dagen kinderen, jongeren/jong volwassenen en professionals uit in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij werken door het hele land.

 

Onze expertise op het gebied van gedrag en onderwijs kunnen wij omzetten in praktische tools voor onze doelgroepen in de dagelijkse praktijk. Wij hebben het vermogen aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van onze doelgroepen en handelen vanuit harmonie en liefde. Succes in leerprocessen is niet zozeer een kwestie van techniek, maar het gevolg van liefde.

 
Gecertificeerd Kindbehartiger
 
Als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. Meer info kunt hier u nalezen.Share This